Şartlar & Koşullar

Uzaktan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ile okuyunuz. Ayrıca; internet sitemizden alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır!

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU 
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ 
Ünvan:SATICI (FİRMA): İstanbul Ajans Matbaa-İlknur Özkan  (trendpetshop.com diye anılacaktır)
Adres: Litros yolu 2.matbaacılar sitesi 2NA5 Topkapı-İstanbul
Tel: 0 2126124818
Mail: info@trendpetshop.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ 
Müşteri olarak http://www.trendpetshop.com/ alışveriş sitesinden alışveriş yapan kişinin kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Alıcı hakkında toplanan ödeme bilgilerinin hiçbiri 3. şahıslarla, reklam kuruluşları ya da yetkili personel dışında başka kişilere asla verilmez.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER 
4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden trendpetshop.com sorumlu tutulamaz.

4.4 trendpetshop.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının trendpetshop.coma ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise trendpetshop.comürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini trendpetshop.coma ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde trendpetshop.coma gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 – trendpetshop.commücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerde arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için trendpetshop.coma gönderilebilir. Bu tür gönderimlerde (sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri trendpetshop.comtarafından karşılanacaktır.

4.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp trendpetshop.coma faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde trendpetshop.coma faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün trendpetshop.coma gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile trendpetshop.com‘ un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu web sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

İşbu trendpetshop.comWeb Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca “Site Kullanım Koşulları”) kabul etmediğiniz taktirde, SİTE’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. SİTE’nin sahibi Litros yolu 2.matbaacılar sitesi2na5 Topkapı / İSTANBUL adresinde ikamet eden İstanbul Ajans Matbaa (bundan böyle kısaca “trendpetshop.com” olarak anılacaktır) olup, SİTE’de sunulan hizmetler trendpetshop.comtarafından sağlanmaktadır.SİTE sahibi bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE’yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları’nıtrendpetshop.comdilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE’de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. trendpetshop.comtarafından işbu Site Kullanım Koşulları’nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

TANIMLAR

2.1. SİTE: trendpetshop.comtarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;

2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;

2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazısal ve işitsel imgeleri ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER

3.1. trendpetshop.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER’den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. trendpetshop.comun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, trendpetshop.comve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, trendpetshop.coma açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin trendpetshop.coma açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda trendpetshop.comun münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla trendpetshop.comile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı trendpetshop.comun  işbirliği içinde bulunduğu kurumların, trendpetshop.comçalışanlarının ve yöneticilerinin, trendpetshop.comyetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. trendpetshop.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER’in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4. KULLANICILAR, SİTE’yi kullanarak, trendpetshop.com un, diğer KULLANICILAR’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR’ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı trendpetshop.comu doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5. KULLANICILAR, trendpetshop.coma SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. trendpetshop.com, KULLANICILAR tarafından trendpetshop.coma iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. KULLANICILAR, SİTE dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, trendpetshop.comve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.7. trendpetshop.comSİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. trendpetshop.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, trendpetshop.com untalep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. trendpetshop.comtarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan trendpetshop.com tarafından yapılabilir. trendpetshop.comtarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR’a aittir.

3.8. SİTE üzerinden, trendpetshop.comun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER’e ve/veya dosyalara trendpetshop.comtarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER’i hakkında trendpetshop.comun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. trendpetshop.com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve KULLANICILAR ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. trendpetshop.comaynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR’la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE’nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden “trendpetshop.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları” olarak anılacaktır) trendpetshop.comait ve/veya trendpetshop.comtarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, trendpetshop.comhizmetlerini, trendpetshop.combilgilerini ve trendpetshop.comun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına trendpetshop.comun hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilindetrendpetshop.comtarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, trendpetshop.comun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilindetrendpetshop.comtarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, trendpetshop.com; trendpetshop.comhizmetlerine, trendpetshop.combilgilerine, trendpetshop.comTelif Haklarına Tabi Çalışmaları’na, trendpetshop.comticari markalarına, trendpetshop.comticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

trendpetshop.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, trendpetshop.comişbu Site Kullanım Koşulları ve “Gizlilik Politikası”ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, trendpetshop.comaçısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için trendpetshop.comun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve trendpetshop.comun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, trendpetshop.comun gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Site Kullanım Koşulları trendpetshop.comtarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

KULLANICILAR, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. trendpetshop.com, dilediği zaman işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.